Chrzest

Termin chrztu ustalany jest w kancelarii parafialnej. Przy zgłaszaniu chrztu należy dostarczyć akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (z parafii ich zamieszkania). Rodzice chrzestni muszą być wierzący, praktykujący, po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Do pełnienia roli chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

 1. Właściwym miejscem przygotowania do chrztu i jego sprawowania jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania. Dotyczy to także zamieszkałych za granicą.
 2. Zgłaszając chrzest należy posiadać akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania.
 3. Chrzestni muszą mieć:
  – ukończone 16 lat
  – przyjęty sakrament bierzmowania
  – ślub kościelny
  – zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania, potwierdzające ich wiarę i praktyki religijne
 4. Jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego muszą (wspólnie z chrzestnymi) podpisać oświadczenie zobowiązujące do katolickiego wychowania dziecka oraz do wzięcia ślubu w najbliższym czasie.
 5. W momencie przyjmowania chrztu rodzice otrzymają kartki do spowiedzi dla chrzestnych oraz dla siebie (o ile mogą przystąpić do spowiedzi). Kartki należy przynieść na katechezę przedchrzcielną.
 6. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłoszą się do zakrystii na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku chrzest będzie udzielony po Mszy św.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących chrztu można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.