Historia

Geneza obecności franciszkanów w Olsztynie rozpoczyna się w roku 1989l kiedy to metropolita warmiński Abp E. Piszcz, przy okazji zakładania w 1989 r. klasztoru w Ostródzie. poinformował tamtejszych franciszkanów o zamiarze tworzenia nowych parafii w Olsztynie. W 1993 r. ten Abp Piszcz zaproponował ówczesnemu prowincjałowi, o. Manswetowi Wardynowi, aby jedną z tych parafii objęli franciszkanie. Rok później prowincjał wyraził formalną gotowość przyjęcia przedstawionej propozycji. Jeszcze w tym samym roku abp. E. Piszcz utworzył parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego, położoną w pobliżu głównego dworca kolejowego. Wkrótce potem na jej terenie powstała i została poświęcona tymczasowa kaplica.

W 2000 r. został poświęcony kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Zaraz potem rozpoczęto jego budowę, którą ukończono w 2002 r. uroczystym poświęceniem dokonanym przez Abp. Edmunda Piszcza.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było poświęcenie kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, którego dokonał również Abp Edmund Piszcz w dniu 20 czerwca 2004 r. podczas obchodów jubileuszu 10-lecia parafii. W kaplicy można adorować Jezusa w Eucharystii, ale również skorzystać z posługi Sakramentu Pojednania.